RIZIV terugbetaling van uw rollator

3 punten waarop u moet letten bij een tegemoetkoming voor uw rollatorEen rollator helpt u om nog zelfstandig te bewegen. De aanschaf van een rollator is echter niet gratis. In sommige gevallen is het echter wel mogelijk om een tegemoetkoming van uw mutualiteit of zelfs volledige terugbetaling voor uw rollator te ontvangen. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Let dan goed op de volgende 3 punten.

1. Alleen gecertificeerde loophulpmiddelen komen in aanmerking voor tegemoetkoming of terugbetaling

Het RIZIV heeft een lijst opgesteld met gecertificeerde loophulpmiddelen. Alleen voor rollators die in deze lijst zijn opgenomen, kunt u een tegemoetkoming of terugbetaling van uw mutualiteit ontvangen. Alle rollators die Mobio distribueert, zijn in de lijst van het RIZIV opgenomen. Met een Mobio rollator zit u dus altijd goed.
2. Uw leeftijd bepaalt hoe vaak u in aanmerking komt voor tegemoetkoming of terugbetaling
Ook als u een nieuwe rollator nodig heeft, kunt u in aanmerking komen voor tegemoetkoming of terugbetaling via uw mutualiteit. Let er echter wel op dat het afhangt van uw leeftijd wanneer u weer in aanmerking komt hiervoor.
Bent u jonger dan 65 jaar? Dan komt u iedere 4 jaar in aanmerking voor tegemoetkoming of terugbetaling.
Bent u ouder dan 65 jaar? Dan kunt u iedere 6 jaar in aanmerking komen voor tegemoetkoming of terugbetaling vanuit uw mutualiteit.

3. Laat een medisch voorschrift voor een mobiliteitshulpmiddel invullen door uw arts

Wanneer uw arts vindt dat u een mobiliteitshulpmiddel kunt gebruikten, kan hij of zij bijlage 19 van het medisch voorschriftdocument voor u invullen. Hiermee kunt u naar een erkend bandagist om samen een geschikt mobiliteitshulpmiddel voor u uit te zoeken. Hij of zij voorziet u van professioneel advies waardoor u de beste rollator voor uw behoeften kunt uitkiezen. Hij of zij kan u ook helpen bij de administratie voor het terugvragen van (een deel van) de kosten voor uw rollator. 
Bron : Mobio 

De voordelen van een wandelstok

De voordelen van een wandelstok
De wandelstok is al een eeuwenoud medisch hulpmiddel. En dat is niet vreemd, want een wandelstok maakt het lopen stukken eenvoudiger en minder pijnlijk. In dit blog zetten we de voordelen van een wandelstok op een rij.
Een wandelstok voorkomt valpartijen
Als oudere mensen vallen, is de kans groot dat ze iets breken. Een wandelstok kan een valpartij voorkomen en zorgt er dus voor dat u zich een stuk veiliger voort kunt bewegen. Dat geeft een veiliger gevoel.
Vermindert belasting
Een wandelstok kan de klappen opvangen wanneer u loopt. Dit zorgt ervoor dat uw knieën en rug minder belast worden. Ook als u last heeft van vermoeide benen of knieën, kan een wandelstok verlichting geven. Hierdoor kunt u ook langer lopen.
Veilig gevoel
Een wandelstok is een hulpmiddel om het lopen gemakkelijker te laten gaan en om beter uw balans en evenwicht te houden. Daarnaast is het echter ook uw letterlijke steun en toeverlaat. Omdat u zich makkelijker kunt voortbewegen, zult u zich ook een stuk veiliger voelen. U heeft letterlijk iets om op te leunen.
Wandelstok die recht blijft staan
Wandelstokken zijn een verlengstuk van uw outfit. Daarom is het belangrijk dat uw wandelstok bij u past. In ons assortiment vindt u bijvoorbeeld de stijlvolle Tango wandelstok terug. Deze wandelstok blijft recht staan wanneer u hem los laat. Ideaal als u even uw sleutels of portemonnee moet pakken. Dat gaat heel gemakkelijk zonder dat de stok op de grond valt. Deze wandelstok combineert design en ergonomie perfect met elkaar. De wandelstok is verstelbaar van 70 tot 90 centimeter en is verkrijgbaar in verschillende kleuren, zodat er altijd eentje bij uw stijl past.
Meer info over de Mobio Tango wandelstok hier.

Onderzoek naar risicofactoren ALS

ALS Centrum Nederland doet epidemiologisch onderzoek om risicofactoren voor ALS te vinden. We proberen uit te zoeken wie er door ALS getroffen wordt en welke factoren in de leefstijl en omgeving daarbij een rol spelen, zoals blootstelling aan schadelijke stoffen en eetgewoonten. Tot nu toe zijn er maar twee risicofactoren herhaaldelijk in wetenschappelijk onderzoek bevestigd: Roken verhoogt het risico op ALS en het eten van vette vis verkleint het risico op ALS. Bovendien komt ALS vaker voor bij mannen en op hogere leeftijd, wat aanknopingspunten kan geven over mogelijke oorzaken.

Roken

Er is aangetoond dat roken een risicofactor is voor ALS. Uit resultaten van de PAN-studie bleek dat rokers een verhoogd risico op ALS hebben. Ook werd gevonden dat roken de levensduur van ALS-patiënten verkort. Roken is ook in meerdere internationale studies bevestigd als risicofactor voor ALS.

Alcohol

In de PAN-studie in een grote groep ALS-patiënten komt ook naar voren dat alcoholconsumptie risico verlagend is. Het (matig) gebruik van alcohol zou de kans om ALS te krijgen verkleinen. Deze bevinding wordt in internationale studies nader onderzocht.

Voeding

Vette Vis

Het eten van omega-3 vetzuren, zoals in vette vis, verkleint de kans op sporadische (niet erfelijke) ALS. Dit blijkt uit onderzoek van het ALS Centrum en is ook een van de resultaten van een jarenlang prospectief Amerikaans onderzoek.

Groenten

De laatste resultaten van het EuroMOTOR project van ALS Centrum Nederland en ALS centra in Ierland en Italië laat zien dat het eten van veel groenten het risico op het krijgen van ALS verkleint.

Magnesium

Grootschalig Amerikaans onderzoek heeft geen verband aangetoond tussen magnesiuminname en het risico op ALS. Er is vooralsnog geen bewijs dat magnesiumtekort het risico op ALS verhoogt en ook niet dat de inname van magnesium een beschermend effect heeft.

Cafeïne-houdende dranken

Uit resultaten van een grootschalige Amerikaanse studie blijkt dat er geen relatie is tussen het drinken van cafeïne-houdende dranken en het risico op ALS. Hierbij is gekeken naar het drinken van koffie, thee en frisdranken met cafeïne.

Blootstelling aan schadelijke stoffen

Het ALS Centrum doet onderzoek naar blootstelling aan schadelijke stoffen als risicofactor voor ALS. Hierbij wordt een breed scala aan schadelijke stoffen onderzocht.

Uitlaatgassen

Binnen het EuroMOTOR project van het ALS Centrum Nederland en ALS onderzoekscentra in Ierland en Italië is gekeken naar veelvuldige blootstelling aan uitlaatgassen en het risico op ALS. De voorlopige resultaten wijzen op een verhoogd risico, maar dit onderzoek loopt nog.

Pesticiden

Amerikaanse onderzoekers hebben in 2013 alle studies naar pesticideblootstelling en ALS vergeleken in een systematische review. Zij concludeerden dat blootstelling aan pesticiden mogelijk het risico op ALS verhoogt. Organische chloorverbindingen in insecticiden leken daarbij de grootste invloed te hebben. Dit type insecticide werd voornamelijk gebruikt in de jaren ‘40 tot ‘70 van de vorige eeuw.

Metalen 

Blootstelling aan zware metalen wordt al langere tijd geopperd als risicofactor voor ALS. Ook lood wordt genoemd, maar tot nu toe zonder eenduidig bewijs. Het ALS Centrum Nederland doet momenteel onderzoek naar lood als risicofactor voor ALS.

Oplosmiddelen 

Verschillende studies in Amerika hebben gevonden dat blootstelling aan formaldehyde mogelijk het risico op ALS verhoogt. Het ALS Centrum gaat ook formaldehyde als risicofactor onderzoeken.

Electromagnetische straling

Het ALS Centrum heeft onderzocht of blootstelling aan elektromagnetische straling in de woonomgeving door hoogspanningslijnen in de buurt van de woning een oorzaak is voor het ontstaan van ALS. Eerder is gesuggereerd dat blootstelling aan elektromagnetische straling in beroepen, zoals bij elektriciens, een risicofactor zou kunnen vormen voor ALS. In de studie van het ALS Centrum is vastgesteld dat blootstelling aan deze straling vanuit de woonomgeving geen verhoogd risico op ALS geeft.

Vrouwelijke geslachtshormonen

Het ALS Centrum heeft onderzocht of de blootstelling aan vrouwelijke geslachtshormonen een rol speelt bij de ontwikkeling van ALS. Dit is onderzocht omdat ALS meer voorkomt bij mannen dan bij vrouwen. Het ALS Centrum heeft gevonden dat het risico op ALS vermindert als de menopauze later intreedt. De langere vruchtbare periode is ook geassocieerd met een langere overleving van ALS-patiënten. De conclusie is dat langere blootstelling aan natuurlijke vrouwelijke geslachtshormonen (door een langere vruchtbare periode) een beschermend effect heeft op de motorische zenuwcellen. De laatste resultaten van het EuroMOTOR project van het ALS Centrum Nederland en ALS onderzoekscentra in Ierland en Italië laat zien dat het gebruik van anticonceptie het risico op ALS lijkt te verkleinen bij vrouwen.

Lichamelijke inspanning

Er is een verband gevonden tussen het krijgen van ALS en veel bewegen in de vrije tijd. Daarentegen is er geen verband gevonden tussen het krijgen van ALS bij inspanning tijdens werk of extreem zware inspanningen, zoals het lopen van een marathon of het schaatsen van de Elfstedentocht. De conclusie is dat niet het sporten/bewegen op zichzelf een risicofactor is voor ALS, maar dat mensen die genetisch een aanleg hebben voor veel sporten/bewegen meer kans hebben op het ontwikkelen van ALS.

Leeftijd ouders

Daarnaast hebben onderzoekers van het ALS Centrum onderzocht of de leeftijd van de ouders bij de geboorte van kinderen invloed heeft op het krijgen van ALS. In de PAN-studie werd geen verschil gevonden in de leeftijd van de ouders van ALS-patiënten in vergelijking met controlepersonen.

Ziektes in de familie

Uit de gegevens van de database van het ALS centrum komt naar voren dat in de familie van ALS-patiënten iets vaker dementie voorkomt dan bij controlepersonen. Er is geen verschil tussen ALS-patiënten en controlepersonen in het aantal familieleden met Parkinson. Wel komen er in de families van ALS-patiënten minder hartinfarcten en herseninfarcten voor.

Eerdere aandoeningen

Het ALS Centrum onderzoekt momenteel of er een relatie bestaat tussen ALS en het hebben of gehad hebben van andere ziektes of aandoeningen. Hiervoor wordt een grote groep ALS-patiënten vergeleken met gezonde controlepersonen. Al wel is gevonden dat patiënten met ALS een gezonder (lager) cholesterolgehalte hebben in vergelijking met controlepersonen en dat dit mogelijk te maken heeft met een veranderde stofwisseling. Een gezonder cholesterolgehalte is dus niet perse een risicofactor, maar eerder een aanknopingspunt voor verder onderzoek.

Hoofdletsel, zoals een hersenschudding, werd ook gevonden als risicofactor voor ALS. Een Italiaanse onderzoeksgroep waar het ALS Centrum veel mee samenwerkt heeft ook gevonden dat ernstig letsel aan het hoofd (trauma’s en meerder trauma’s vanaf de leeftijd van 10 jaar, zoals een ongeluk waarvoor de Eerste hulp is bezocht) mogelijk een risicofactor zijn voor het krijgen van ALS. Dit zal in andere studies nader moeten worden bekeken.

Overig Guam

Hoewel ALS over de gehele wereld ongeveer evenveel voorkomt, zijn er in de West Pacific drie regio’s waar veel meer ALS-patiënten wonen dan in de rest van de wereld. De grootste van deze drie regio’s is het eiland Guam. Op dit eiland komt een ziekte met de symptomen van ALS gecombineerd met Parkinson en Alzheimer. Het voorkomen van de ziekte wordt in dat gebied in relatie gebracht met het eten van zaden waarin β-methylamino-L-alanine (BMAA) zit, maar die relatie is nog niet onomstotelijk vastgesteld. De twee andere gebieden zijn West Papua en de Kii Peninsula in Japan.

Militairen

In Amerika is onderzoek gedaan naar het vóórkomen van ALS bij militairen. Als eerste werd beschreven dat ALS vaker voorkomt onder Golfoorlogveteranen dan bij de rest van de bevolking en vaker dan bij andere militairen die niet naar de Golfoorlog uitgezonden zijn geweest. Een latere studie onder Amerikaanse militairen concludeerde ook dat ALS vaker voorkomt onder militairen, maar dat was niet beperkt tot de eerste Golfoorlog. Zij concludeerden dat militairen mogelijk vaker zijn blootgesteld aan schadelijke stoffen zoals insecticiden, lood, chemicaliën, of dat ze vaker ernstig letsel of infecties hebben gehad of meer fysiek actief zijn. Naar deze mogelijke verklaringen wordt nader onderzoek gedaan.

Voetballers

Een Italiaanse onderzoeksgroep heeft onderzoek gedaan naar het veelvuldig voorkomen van ALS bij Italiaanse voetbalspelers. Het is onduidelijk waarom er meer ALS voorkomt in deze groep mensen, maar er worden verschillende mogelijke oorzaken genoemd. Zo zouden meerdere (hoofd) trauma’s (zoals een hersenschudding), een hogere inspanning of bepaalde voedingssupplementen of niet-steroïde-ontstekingsremmers een rol spelen.

Bron van het onderzoek hier.

Risico ALS bij beroepsgroepen electriciëns, lassers, piloten mogelijk licht verhoogd.

Mensen die door hun werk jarenlang worden blootgesteld aan zogeheten elektromagnetische velden, zoals elektriciëns en lassers, hebben mogelijk een licht verhoogde kans op ALS. Onderzoekers van de universiteiten van Maastricht en Utrecht vergeleken de beroepen, blootstelling aan schadelijke stoffen en ontwikkelde ziektes bij 58.000 mannen en 6.500 vrouwen en ontdekten een verband. 

Meer info hier.

Hoopgevende 1-mei boodschap ? 

Nieuwe studie toont hoe embryonale NMP-cellen ruggenmerg, spieren en been maken. 

Door de NMP-cellen in een petrischaaltje in het labo te manipuleren, konden de onderzoekers het mechanisme reconstrueren dat de cellen reguleert, en een mathematisch model opstellen dat verklaart hoe de NMP’s de juiste hoeveelheden cellen produceren voor het ruggenmerg en de spieren en skelet.

” de ontwikkeling van het embryo probleemloos te laten verlopen, moeten de NMP’s de juiste types van cellen maken, en het juiste aantal ervan op het juiste ogenblik. Begrijpen hoe cellen zoals de NMP’s “beslissingen” nemen, is dan ook essentieel om de embryonale ontwikkeling te kunnen begrijpen. Single cell profiling-technieken zoals degene die we in onze studie gebruikt hebben, geven ons een inzicht zoals nooit tevoren in dit probleem, en bieden een nieuw en fascinerend beeld van hoe embryo’s de verschillende weefsels produceren waaruit volwassenen bestaan”, zei dokter James Briscoe op de website van het Francis Crick Institute. Briscoe leidde het onderzoek vanuit dat instituut.

“Het verbeteren van ons inzicht in de NMP’s beantwoordt niet alleen een belangrijk vraag in verband met de ontwikkelingsbiologie, maar het is ook zeer beloftevol in verband met regeneratieve geneeskunde. Het brengt ons een stap dichter bij het punt waarop we weefsel van patiënten met ziekten die hun spieren en motorische neuronen aantasten, kunnen gebruiken om de oorzaken en de voortgang van die ziekten te bestuderen. Dat we in staat zijn cellen te kweken in het laboratorium die zeer goed gelijken op de cellen in het lichaam is daar cruciaal voor”, zei dokter Mina Gouti van het Max-Delbrück Center, de eerste auteur van de studie.
Het gaat dan om motor neuro ziekten, een reeks degeneratieve ziekten die het zenuwstelsel aantasten door de motorische zenuwcellen te vernietigen. Er zijn verschillende soorten motor neuron ziekten, waaronder primaire laterale sclerose, spinale musculaire atrofie en amyotrofische laterale sclerose (ALS), ook bekend als de ziekte van Lou Gehrig. Daarnaast kan de studie ook helpen bij de studie van een andere groep ziekten, die musculaire dystrofie of spierdystrofie genoemd worden. Het gaat om negen erfelijke spierziekten waarvan Duchenne musculaire dystrofie de meest voorkomende is.

Volledig artikel en bron :  http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/wetenschap/1.2966908