Oefenprogramma (Eng)

Physical Exercises for Treating Spinocerebellar Ataxia

Spinocerebellar Ataxia is a degenerative genetic disease which can affect anyone regardless of age, gender and physical health. Indeed, according to National Institute of Neurological Disorders and Stroke, those suffering from spinocerebellar ataxia may not realise until their children begin exhibiting symptoms associated with the illness.

As of writing, there are no known methods of treating spinocerebellar ataxia, and it is considered a progressively degenerative and irreversible disease: however, there exists several physical exercises and programmes of rehabilitation which can assist sufferers of the illness in maintaining their physical independence.

A programme of rehabilitation includes several exercises based on maintaining balance, range of motion and gait (the manner in which a person walks). It is important that the exercise is not too stressful: after all, strength and conditioning training is designed to attack the nervous system to accommodate increasingly stressful loads, thus strengthening it. Spinocerebellar ataxia progressively weakens the patient’s nervous system, and therefore the stress of an intense training session may intensify the problem. Exercise is designed to be therapeutic. As was written earlier, it is not possible begin treating and curing spinocerebellar ataxia. However, as several studies have shown, exercising the areas which are affected by the illness is a beneficial move: according to a study by Trujillo, Serrano and Monton, 6 months of exercises and physical therapy for treating the consequences of the illness, patients witnessed a marked improvement in what they called several ‘neurological indices.’

As the patient will soon begin to lose their balance and coordinative capabilities, it is prudent to begin strengthening the arms and wrists for the eventual utilisation of a cane or walking stick. A walking stick is to aid the patient after suffering a loss of balance. It is essential that the patient trains both sides equally because unequal and asymmetrical muscle development can further hinder balance. Make sure the patient trains both sides equally.

Therapists and treatment specialists identify several key areas with which training is supposed to help:

  • Improving one’s balance and posture
  • Developing the use of upper limbs and core
  • Improving posture and joint stabilisation
  • Helping the patient achieve a suitable and correct method of walking (gait)

According to the University of Buffalo, there are six principles of training a physiologist must observe in order to maximise the help to the patient:

  • Exercise should move from conscious practice to unconscious motions
  • Exercise should gradually increase in complexity
  • The patient should progress from training with the eyes open to with the eyes closed
  • Coordination is of prime importance
  • Supportive and complimentary aids and implements should be utilised when necessary
  • The patient should be able to utilise a training programme at home

(Gebruik de Google vertaalknop)

Behandeling onmogelijk.

Door Dr. Ananya Mandal, M.D.

De Ataxie heeft geen behandeling. Er zijn geen medicijnen die de symptomen van ataxie specifiek behandelen en kunnen genezen.

Nochtans, kunnen de medicijnen de symptomen verlichten door de onderliggende voorwaarde te behandelen die de ataxie veroorzaakt.

Het doel van behandeling van ataxie is de levenskwaliteit te verbeteren hoewel patiëntenonderwijs en voorziening van hulp en apparaten om onafhankelijkheid en onafhankelijkheid zolang mogelijk te handhaven.

De Ataxie toe te schrijven aan onderliggende oorzaken kan worden behandeld door deze onderliggende oorzaken te behandelen die slag, een lage vitamine E niveau of een blootstelling aan een giftig drug of een chemisch product omvatten.

De behandeling draait ook rond het beheren van de coëxisterende voorwaarden zoals spierklemmen, stijfheid, trilling, spasticiteit evenals depressie, bezorgdheid, slaapwanorde enz.

Het beheersteam van de Ataxie

De Ataxie wordt beheerd door een team van specialisten op verschillende gebieden. Dit wordt genoemd het multidisciplinaire team.

Een gebruikelijk team van specialisten die behandelen ataxie omvat een neuroloog (die zich in ziekten van de hersenen en het zenuwstelsel) specialiseren, een oftalmoloog of een oogspecialist, een uroloog die problemen zoals urineincontinentie in deze patiënten, een cardioloog of een hartspecialist behandelt die cardiomyopathie in ataxiepatiënten, een fysiotherapeut, een toespraak en taaltherapeut, een psycholoog, een beroepstherapeut, een maatschappelijk werker, dieetadviseur en een verpleegster van de specialistenneurologie behandelen.

Een geneticus of een genetische adviseur kan deel van het team uitmaken dat erfelijke ataxie behandelt.

Behandeling van ataxie

Symptomatische behandeling – Sommige soorten erfelijke ataxie kunnen worden behandeld door de symptomen te verlichten. Dit nochtans geneest niet de situatie. Bijvoorbeeld in patiënten met episodisch ataxietype – 2, symptomatische hulp kunnen worden verkregen door met acetazolamide te behandelen. Zo Ook kan de ataxie met vitamineE deficiëntie met vitaminee supplementen worden behandeld.

Fysiotherapie – de hulp van de Fysiotherapie verhindert spieren het verzwakken of stijf en spastisch te worden. Dit wordt bereikt met een aantal fysieke oefeningen die de spieren versterken en flexibiliteit handhaven. De Speciale steunen kunnen worden voorgeschreven om de spieren uit te rekken.

De therapie van de Toespraak en van de taal – Met vooruitgang van ataxie kunnen er zijn het uitonduidelijk spreken zich van toespraak en moeilijkheid in het communiceren. Een toespraak en taaltherapeut kan in grotendeels het verhinderen van deze problemen helpen.

Daarnaast kan de therapeut ook met moeilijkheden helpen in het slikken. Dit kan worden bereikt door verscheidene oefeningen uit te voeren die de zenuwen kunnen bevorderen die in de het slikken reflex worden gebruikt en de spieren versterken van het slikken.

De raad van de Voeding – een voedingsadviseur kan helpen een dieetplan voor deze patiënten ontwikkelen. Met het verergeren van het slikken reflexen, wordt het eten het moeilijke resulteren in ondervoeding. Verhindert de gezonde en evenwichtige optieshulp van een dieetplan dat omvat ondervoeding.

Beroeps therapie – de Beroepstherapie helpt de patiënt zoveel mogelijk onafhankelijkheid en onafhankelijkheid zolang mogelijk handhaven. Het helpt patiënten aan hun geleidelijk verlies van mobiliteit aanpassen en nieuwe vaardigheden ontwikkelen om dagelijkse activiteiten onafhankelijk uit te voeren.

De beroepstherapeut helpt patiënten rolstoel met succes goedkeuren en gebruiken en het lopen de hulp (steunpilaren), guiderails, trede heft enz. op

Medicijnen voor spierstijfheid, spasticiteit, klemmen en pijn – de Patiënten met spierkrampen, klemmen, pijn en stijfheid worden behandeld met medicijnen die spierontspannende middelen worden genoemd. Deze agenten omvatten baclofen of tizanidine. De Spieren kunnen omhoog door injecties van botulinum toxine eveneens worden losgemaakt of botox. De gevolgen van de injectie normaal jongstleden maximaal drie maanden.

Gabapentin

De Onvrijwillige oogbewegingen van oscillopsia kunnen worden behandeld gebruikend medicijnen zoals gabapentin. De hulp van Gabapentin controleert de oogbewegingen. De Dubbele visie wordt verbeterd door speciale lenzen te gebruiken genoemd prismalenzen.

De hulp van de Slaap

De Vermoeidheid en de moeheid kunnen in ataxiepatiënten worden gezien. Dit zou aan gestoorde slaap toe te schrijven kunnen zijn. De Patiënten met multiple sclerose kunnen strenge moeheid ervaren. Dit kan worden behandeld gebruikend slaaphulp zoals benzodiazepines en fysiotherapie.

Antimuscarinics

De Medicijnen kunnen ook voor urineincontinentie en blaasmoeilijkheden worden voorgeschreven die in erfelijke ataxie worden gezien. Deze agenten zijn antimuscarinic en de hulp ontspant de blaas en vermindert de drang vaak te urineren. De blaas kan worden gecatheteriseerd (een kleine buis wordt opgenomen in de blaas via de urethra) om de verzamelde urine af te voeren.

Pde-5 inhibitors

De Erectiele dysfunctie kan in sommige patiënten met ataxie worden gezien. Dit kan worden behandeld gebruikend medicijnen die als phosphodiesterase-5 (pde-5) worden bekend inhibitors met inbegrip van Sildenafil.

De verlichters van de Pijn

De pijn van de Zenuw wordt gezien zoals brandende, pijnlijke of snel bewegende pijn samen met het tintelen en verdoofdheid in de beïnvloede gebieden. Dit kan met weinig doeltreffendheid worden behandeld gebruikend pijnverlichters zoals niet steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) met inbegrip van ibuprofen, diclofenac, paracetamol enz. Agenten die efficiënter zijn in het behandelen van zenuwpijn omvatten amitriptyline, gabapentin of pregabalin.

Cardiomyopathie

De Cardiomyopathie kan in bepaalde ataxie resulteren. Het is algemeen – gezien in de ataxie die van Friedreich in het abnormale dik maken van de hartspieren resulteert. Linker onbehandeld het kan in hartverlamming en aritmie resulteren. De Cardiomyopathie is moeilijk te behandelen en heeft geen behandeling.

Kalmeringsmiddelen en cognitieve gedragstherapie

De depressie wordt gezien met veel van de voorwaarden op lange termijn. Het is algemeen – gezien na slag en in bewegingswanorde zoals ataxie die streng activiteiten van dagelijks het leven en verhogingsafhankelijkheid van anderen voor routineactiviteiten beperkt. De Depressie kan worden behandeld gebruikend kalmerende medicijnen evenals cognitieve gedragstherapie.

Beroeps en fysiotherapie

De idiopathische recente begin ataxie van de kleine hersenen (ILOA) wordt behandeld zo ook als het erfelijke ataxie beroeps gebruiken en fysiotherapie en het verstrekken van symptoomhulp.

Behandeling die op oorzaak wordt gebaseerd

De geadviseerde behandeling voor verworven ataxie hangt van de oorzaak van de ataxie af. Veroorzaakt Ataxie de wegens besmettingen kan bijvoorbeeld met antibiotica worden behandeld. In patiënten met ataxie na een slag of een hoofdverwonding kunnen de symptomen voortduren tot de hersenen van de verwonding hebben teruggekregen. De Terugwinning kan van variërende graden zijn.

Bron: medical net.