De rechten van de minder mobiele reizigers

Wie minder mobiel is heeft – uiteraard – het recht om te kunnen reizen per vliegtuig, trein, schip of welk vervoersmiddel dan ook. Er zijn weliswaar beperkingen maar men kan niet geweigerd worden omwille van de beperkte mobiliteit van de passagier.
1. Vliegtuigreizen

Bij vliegtuigreizen heb je recht op gratis hulp maar die moet je wel ruim 48 uren op voorhand bij de respectievelijke luchtvaartmaatschappij aanvragen. Let wel: tijdens de vlucht ben je grotendeels op jezelf aangewezen omdat boordpersoneel niet verplicht is hulp te verlenen bij het eten of innemen van medicijnen. Uiteraard zal het boordpersoneel de minder mobiele reiziger niet aan zijn/haar lot overlaten. Wie toch niet voor onaangename verrassingen wil komen te staan, kan overwegen om samen met een begeleider te reizen. Bij klachten kun je je richten tot de officiële luchtvaartinstanties in de respectievelijke landen; de lijst van telefoonnummers, websites en emailadressen vind je hier.

 2. Treinreizen

Voor treinreizen gelden vergelijkbare rechten: je hebt recht op hulp bij in-/uitstappen, op het station/perron en tijdens de reis. Ook hier moet je de instanties zo’n 48 uren op voorhand inlichten en check ook vooraf de website van het respectievelijke station waar je vertrekt/aankomt. Net als bij vliegtuigreizen zijn er officiële organen waar je bij klachten terecht kunt. 

 3. Bus of autocar

Wat voor vliegtuig- en treinreizen geldt, geldt ook voor reizen per bus of autocar: men mag jou niet weigeren een ticket te kopen, een reservering te maken of aan boord te gaan vanwege jouw beperkte mobiliteit tenzij dat strikt noodzakelijk is om te voldoen aan de wettelijke regels voor gezondheid en veiligheid. Weet dat je op langeafstandsreizen (meer dan 260 km) recht hebt op een gratis begeleider die je zelf kan aanduiden. Het is aanbevolen om dit ruim op voorhand te checken en vervolgens de vervoersmaatschappij in te lichten.

 4. Boot

Als je per boot reist, heb je ook recht op gratis hulp bij het aan en van boord gaan, overstappen, aan boord en in de respectievelijke havens. Breng de vervoersmaatschappij evenwel op de hoogte zodat zij de tijd krijgt om de hulp voor jou te kunnen organiseren. Als je bijzondere behoeften hebt zoals bepaalde medische apparatuur dat met jou moet meereizen, dan kun je dat het beste bespreken bij de boeking. De maatschappij kan desgewenst adviseren om jou te laten begeleiden. In dat geval mag jouw begeleider gratis meereizen. 

Bron: https://www.touring.be/nl/artikels/de-rechten-van-minder-mobiele-reizigers