De kleine hersenen.

De kleine hersenen (Cerebellum) zijn gelegen op de basis van de schedel onder de grote hersenen en achter de hersenstam,meer naar de achterkant van de hersenen. Ze zijn, in vergelijking met de frontale en temporale kwabben en de hersenstam, relatief goed beschermd tegen trauma.

De kleine hersenen zijn betrokken bij de coördinatie van bewegingen, balans en evenwicht en spierspanning. Ze integreren tast- en diepe gevoelsprikkels. Maar zijn ook betrokken bij een groot aantal cognitieve, taalkundige en emoties /gevoels- functies*

Ataxie

Schade in de kleine hersenen (cerebellair letsel) resulteert in bewegingen die langzaam en ongecoördineerd zijn. Personen met cerebellaire letsels (laesies) hebben de neiging te zwaaien en wankelen bij het lopen.

Dat wordt ook wel ataxie genoemd, letterlijk: wanordelijk bewegen; overmatig, verkeerd gericht of te ver doorschietend. De bewegingen lijken op die van een dronken persoon.

Functies van kleine hersenen:

 • Coördinatie van beweging, balans en evenwicht
 • Geheugen voor reflexmatige motorische handelingen /Regulatie van reflexen
 • Oogmotoriek
 • Cognitieve, taalkundige en emotionele processen

Waargenomen problemen bij letsel: 

 • Evenwichtsstoornissen / balans
 • Coördinatiestoornissen (stuurloze arm)
 • Onvermogen om te reiken naar- en grijpen van voorwerpen
 • Verlies van het vermogen om fijne bewegingen te coördineren
 • Wisselend scherp zien of wisselend perspectief zien door verstoorde oogmotoriek
 • Switchen van de ene naar de andere taak is moeilijk Cerebellair Cognitief Affectief syndroom ***
 • Logisch denken, planning kan verstoord zijn Cerebellair Cognitief Affectief syndroom***
 • Abstract denken kan beschadigd zijn Cerebellair Cognitief Affectief syndroom***
 • Werkgeheugen kan beschadigd zijn Cerebellair Cognitief Affectief syndroom ***
 • Visueel ruimtelijke organisatie kan beschadigd zijn en herkenning
 • Spreekvermogen kan beschadigd zijn, onduidelijke spraak
 • Taalproblemen, verlies van hogere taalfuncies
 • Verlies van loopvermogen     
 • Tremoren/beven
 • Duizeligheid
 • Onvermogen om snelle bewegingen te maken
 • Verlies van coördinatie van de motoriek (asynergie)
 • Het onvermogen om afstanden te schatten en te bepalen beoordelen wanneer te stoppen (dysmetrie)
 • Het onvermogen om snelle op elkaar volgende bewegingen uit te voeren (adiadochokinesie)
 • Bewegings tremoren (intentie tremor)
 • Opvallend breed gangspoor, (ataxie)
 • Neiging tot vallen
 • Zwakke spieren (hypotonie)
 • Onduidelijke spraak (dysartrie)
 • Abnormale oogbewegingen (nystagmus)

   
Nystagmus; trillende ogen
   (alleen zichtbaar op pc !)

De ene mens met schade in een hersengebied/ hersenhelft, heeft misschien één of twee van de opgesomde klachten, de ander heeft er meerdere of in meer of mindere mate. Emotionele veranderingen door lichamelijke oorzaken kunnen soms pijnlijk verwoord aanvoelen worden en ‘van binnen uit’ door de getroffene ook anders beleefd worden.
Lees meer over gevaren opsommingslijst van klachten…

 • Persoonlijkheidsveranderingen in allerlei gradaties (o.a. ‘botheid’, ‘onaangepastheid’, ongeremdheid) Cerebellair Cognitief Affectief syndroom*** 
 • Sommige psychiatrische aandoeningen** worden met de kleine hersenen in verband gebracht.